Wederzijds vertrouwen

“De lijnen zijn kort en de communicatie verloopt soepel” begint Kris Becude (Electrical Engineer bij Technotron) over de samenwerking tussen Technotron en Hydrauvision. “Onderling kan er worden gespard en inbreng van alle kanten wordt gewaardeerd.” Technotron is net als Hydrauvision gevestigd aan de Buys Ballotstraat in Schoondijke. Op loopafstand dus. Dit maakt de samenwerking nog makkelijker: “We lopen elkaars werkplaats binnen zonder dat we dit op voorhand bespreken. Daarvoor is het wederzijds vertrouwen groot genoeg.”

Voor de Bring to Work heeft Technotron de complete elektrische installatie gebouwd en geïnstalleerd. Ab van der Slikke (R&D Engineer bij Hydrauvision) vertelt: “Zo’n groot project begint altijd met een idee en conceptfase. Zodra het mechanisch ontwerp van de machine en het hydraulisch schema een eerste opzet hebben, bepalen Kris en ik samen waar de besturingskasten geplaatst moeten worden. Daarna wordt bepaald welke componenten er in de besturingskasten moet komen. Zodra de tekeningen van het elektrisch schema gereed zijn, maak ik een opzet voor de software.” Ondertussen worden de onderdelen voor de elektrische installatie door Technotron besteld, waarna de elektrische en hydraulische installatie op de machine kan beginnen.

Soms gebeurt het dat er tussentijds toch nog wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld componenten die een te lange levertijd hebben. Of extra sensoren die soms nodig blijken. Dit volgt dan soms uit een FMECA (Failure mode effect and criticality analysis) die we steevast op dit soort projecten uitvoeren. Snel schakelen is dan een must om onnodige kosten te voorkomen.

“We lopen elkaars werkplaats binnen zonder dat we dit op voorhand bespreken. Daarvoor is het wederzijds vertrouwen groot genoeg.”

Een complex systeem

Kris vertelt: “Alvorens we de gehele machine onder spanning zetten, doen we een cold wire check. Daarna wordt de machine stapsgewijs onder spanning gezet om te checken of de polariteit juist is en de stroom op de juiste plaatsen aan komt.” Na deze fase van testen kunnen onze software engineers het programma implementeren en de eerste IO tests uitvoeren. In deze fase worden ook simulaties gedaan om de functionaliteit van de elektrische installatie te checken.

“Wat de Bring to Work zo uniek en complex maakt, is dat het een redundant systeem is. In feite wordt de gehele machine door twee gescheiden systemen aangestuurd. Zowel hydraulisch als elektrisch. Beide systemen controleren elkaar op fouten en grijpen in zodra er iets mis is. Dit maakt dat de Bring to Work uiterst veilig in gebruik is.” Er zijn twee separate voedingen aangesloten, als de ene wegvalt neemt de andere het over. Indien beide voedingen tegelijkertijd wegvallen kan het systeem nog 15 minuten verder draaien op een accu. Hiermee wordt de veiligheid gewaarborgd.

De samenwerking is voor zowel Hydrauvision als Technotron gunstig. We zijn blij met een partner als Technotron. De onderlinge sfeer is goed en we kunnen op elkaar rekenen. De belangrijkste ingrediënten voor een goede samenwerking.