Testbank

Duurzaam

De nieuwe testbank wordt met name gebruikt voor revisiewerkzaamheden door Hydrauvision Services. Gelet op het streven van Hydrauvision naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is sterk ingezet op een energiezuinige oplossing. Zo wordt de energie die vrijkomt bij het testen van pompen, teruggewonnen. Hierdoor verbruikt de testbank tot 70%  minder energie ten opzichte van huidige testbanken. Bijkomend voordeel is dat grotere pompen getest kunnen worden met hetzelfde geïnstalleerde vermogen.

Ruime testmogelijkheden

De nieuwe testbank is voorzien van een koppelmeting in de as. Hierdoor is het mogelijk om het mechanisch rendement van pompen te meten. Dit is een verbetering ten opzichte van de vorige testbank, waarbij alleen het volumetrisch rendement van de pomp bepaald kon worden. Tevens is het mogelijk om hydromotoren dynamisch te testen. Zowel het mechanisch als het volumetrisch rendement kan op deze manier bepaald worden.

Control room

Hydrauvision besteedt veel aandacht aan veilig werken. Om die reden wordt de nieuwe testbank bestuurd vanuit een control room. De servicemonteur bevindt zich achter veiligheidsglas en heeft goed overzicht op het testobject.

Testbank

Van klein tot groot

De testbank heeft een maximale testdruk van 350 bar en een maximale testflow van 800 l/min, wat resulteert in een maximaal asvermogen van 438 kW. Het maximale toerental van de testas is 2500 rpm. Dit maakt de testbank geschikt voor het testen van zowel grote als kleine vermogens.

Meer weten over de mogelijkheden van onze testbank? Neem dan nu contact op.