Naar gelang de wensen van de klant, kunnen wij niet alleen volledig elektrische, maar ook parallel hybride, serie hybride of dieselelektrische aandrijflijnen ontwerpen, programmeren en in bedrijf stellen voor schepen, (mobiele) voertuigen en de robuuste machinebouw. Ieder systeem heeft zijn eigen voordelen.

parallel hybride

Bij een parallel hybride systeem drijft de verbrandingsmotor een belasting aan, waarbij de motor kan worden geholpen door een elektrische machine óf waarbij de elektrische machine wordt gebruikt als generator. Hierbij voedt hij het elektrische systeem (PTO). Wanneer de elektrische machine de verbrandingsmotor helpt (boost), zal de energie worden onttrokken aan het elektrische net. Ook is het mogelijk om de belasting volledig door de elektrische machine te laten aandrijven (PTI).

Voordelen

  • De machine kan zelfs werken als het hybride systeem niet ingeschakeld is.
  • Mogelijkheid voor elektrische aandrijving indien een koppeling wordt geplaatst tussen de dieselmotor en de elektrische machine.

Serie hybride

Bij een serie-hybride aandrijflijn worden één of meerdere generatoren gebruikt om de energie op te wekken die nodig is om het systeem te voeden.

Voordelen

  • Geen mechanische koppeling tussen dieselmotor en de rest van het systeem.
  • Energiestroom is volledig elektrisch in een bepaald stadium van de aandrijflijn.
  • Onafhankelijke regeling van het toerental voor maximale brandstofbesparing.
  • Hoofddoel is om het diesel toerental te verlagen of zelfs uit te schakelen, wat resulteert in een verminderde uitstoot, brandstofbesparing en hoger rendement.

Volledig elektrisch

Bij een volledig elektrisch systeem wordt de belasting volledig gevoed door een elektrische machine en wordt de energie niet opgewekt door een verbrandingsmotor. Dit maakt een emissievrije werking mogelijk, maar ook:

Voordelen

  • Minder onderhoud
  • Geluidsreducering

 

We adviseren u graag over welk elektrisch systeem het beste bij uw situatie past. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.