• Offshore
  • juni 2017

HydrauPack Icemann

Ampelmann ontwikkelde een nieuw ‘Walk-to-Work’ systeem onder de naam ‘Icemann’ dat speciaal ontworpen is voor het veilig en efficiënt overbrengen van bemanning in extreem koude omstandigheden tot -28 graden Celsius. Omdat deze extreme temperaturen te laag zijn voor hydraulische olie, bedacht Hydrauvision een oplossing waarbij het systeem binnen twee uur op temperatuur is en veilig gebruikt kan worden.

Over het Project

Hydrauvision ontwikkelde een Hydraulische Power Unit geschikt voor extreem koude omstandigheden. Werken onder extreme omstandigheden vergt het nodige van de apparatuur. Bij temperaturen onder de -20 graden Celsius zal een hydraulisch systeem opgebouwd moeten worden met de daarbij behorende componenten en speciale opstartprocedures. 

Over onze Oplossing

Het opwarmen van de hydraulische olie gebeurt geleidelijk. Eenmaal op de juiste temperatuur worden kleine stroompjes olie door het systeem gepompt teneinde ook de verschillende componenten op temperatuur te krijgen. Dit voorkomt schade aan het systeem bij opstart in extreme koude. De ervaring van onze service engineers heeft ertoe bijgedragen dat het systeem goed te bedienen is en makkelijk te onderhouden. 

Watch the Impression