Het project

Hydrauvision ontwikkelde een Hydraulische Power Unit geschikt voor extreem koude omstandigheden. Werken onder extreme omstandigheden vergt het nodige van de apparatuur. Bij temperaturen onder de -20 graden Celsius zal een hydraulisch systeem opgebouwd moeten worden met de daarbij behorende componenten en speciale opstartprocedures.

Onze aanpak

Het opwarmen van de hydraulische olie gebeurt geleidelijk. Eenmaal op de juiste temperatuur worden kleine stroompjes olie door het systeem gepompt teneinde ook de verschillende componenten op temperatuur te krijgen. Dit voorkomt schade aan het systeem bij opstart in extreme koude. De ervaring van onze service engineers heeft ertoe bijgedragen dat het systeem goed te bedienen is en makkelijk te onderhouden.