Het project

In het voorjaar werd het eerste tunneldeel, genaamd Alara, al succesvol afgezonken. In november werd ook het tweede en tevens laatste tunneldeel, Isabella, op de bodem van het Scheur geplaatst. Om de complexe krachten op het tunneldeel onder controle te houden, heeft BAAK samen met Strukton Immersion Projects een gedetailleerde stromings- en krachtenanalyse uitgevoerd.

Onze aanpak

Hydrauvision Rental mobiliseerde een speciale winch spread: redundante HPU-sets, afmeer-/interconnectielieren en afzink-begeleidings-lieren. Deze lieren zorgden ervoor dat het tunnelelement volledig onder controle naar de rivierbedding kon worden geleid. Het afzinken gebeurde door ballastwater in tijdelijke ballastanks te pompen, totdat de tunnel net begon te zinken. Tijdens het gehele proces van afzinken kon het element met behulp van de afzinklieren (HydrauWinch 80IG) gecontroleerd naar zijn positie gebracht worden, ruim 30 meter onder het wateroppervlak. Een operatie met een nauwkeurigheid van enkele centimeters.

Kenmerken Hydrauvision Rental afzink-begeleidings-lieren

  • Snelheidsregeling: gecontroleerd versnellen en vertragen naar de ingestelde kabelsnelheid, zodat gelijkmatige uitgifte van de lieren onderling mogelijk is
  • Lastregeling: kabelbelasting en resulterende schijfbelasting worden gemonitord en geregeld om overbelasting te voorkomen
  • Uitgifteregeling: zeer nauwkeurige kabeluitgifte, voor een zorgvuldige positionering van het tunnelelement
  • Communicatieprotocol: tijdens de operatie werden alle data continu naar het surveysysteem verzonden voor visualisatie en logging

Mede dankzij de inzet van onze collega’s, die dag en nacht ter plaatse waren, zijn de 50.000 ton wegende Alara en Isabella succesvol afgezonken naar een diepte van 30 meter.

Bekijk hier de aftermovie van de afzinkoperatie van Isabella:

Luchtfoto ©Rijkswaterstaat