Het project

In opdracht van DEME bouwt Hydrauvision een hydraulisch besturingssysteem voor een baggerschip. Het betreft de positieregeling van cilinders van waterflappen en vizier op een actieve sleepkop.

De instelling van het vizier is nodig om het bodemprofiel te kunnen volgen. Met behulp van waterflappen wordt meer of minder zeewater toegelaten in de zuigkop. Daarmee wordt het vacuüm geregeld. Het hydraulische besturingssysteem is gemonteerd in een zogenaamde manifoldblok. Deze is voorzien van een waterdichte omkasting.

Omdat de zuigkop over de zeebodem gesleept wordt, worden hoge eisen gesteld, met name op het gebied van zeewaterbestendigheid, waterdichtheid en robuustheid. De Active draghead wordt gebruikt op baggerschepen. Voor de relatief kleine, nieuwe sleepkoppen voor dit project heeft Hydrauvision de besturingsblokken met de waterdichte omkasting ontworpen en gebouwd. Ook heeft Hydrauvision de installatie op de sleepkop geleverd, inclusief roestvrijstalen leidingwerk en slangen.

Onze aanpak

Het besturingsmanifold is opnieuw ontworpen met behulp van het softwarepakket Hydroman. Voor de waterdichte omkasting ontwierp Hydrauvision een nieuwe afdichting. Hydrauvision bewijst zijn meerwaarde door de intensieve samenwerking tussen Systems en Piping. Dit stelt ons in staat snel een innovatief ontwerp te presenteren en verder ontwikkelen en bouwen.