Dit jaar mogen we als bedrijf 50 kaarsjes uitblazen; een mijlpaal waar we trots op zijn. Waar we in 1973 zijn opgericht als lokale hydrauliekspecialist voor landbouwmachines en tractoren, zijn we in 50 jaar tijd uitgegroeid tot wereldwijde speler in de hydraulische én elektrische aandrijftechniek. Hoe we dit als bedrijf bereikt hebben, lees je hier.

Brenno de Zwart, Managing Director
“De basis van Hydrauvision is 50 jaar geleden gelegd door Karlie van de Vijver met de oprichting van ‘Technische handelsonderneming van de Vijver-Cammaert’. De verkoop van vijzels en het verlenen van service waren de startactiviteiten. Karlie had en heeft in zekere zin de neiging om de grenzen van het haalbare op te zoeken. Hij heeft daarmee vanaf de begintijd tot de vroege jaren ’90 veel verschillende machines gebouwd, zowel aan de landbouw gerelateerde mobiele machines als industriële apparaten.
Een belangrijk aspect van het bedrijf was en is nog steeds het zoeken naar oplossingen en het uitwerken van atypische vragen van klanten. De bijdrage aan de werktuigen op de schepen die ingezet zijn bij de Oosterscheldekering gaven het bedrijf een groeispurt.

Door de tijd heen hebben we geleerd dat specialisatie noodzakelijk is om projecten met een positief resultaat af te sluiten. In het begin was ‘de klant’ relatief mild en was er nog volop ruimte voor hydraulische en mechanische innovatie. Langzamerhand werd het steeds moeilijker om een breed pallet aan ‘uitvindingen’ verkocht te krijgen, omdat steeds meer bedrijven zich specialiseerden in de verschillende takken waarin Hydrauvision actief was.

"Er kan rustig gesteld worden dat een vaste waarde in het bedrijf de technische uitdaging is gebleven. "

Het bedrijf heeft altijd mensen aangetrokken die enigszins onverstandige projecten wel zagen zitten omdat het interessante technische uitdagingen waren. Er kan rustig gesteld worden dat een vaste waarde in het bedrijf de technische uitdaging is gebleven.

Het is interessant om vast te stellen dat we relatief vroeg in het leven van het bedrijf complete machines bouwden en dit gedwongen door de concurrentie van de gespecialiseerde bedrijven deels afgebouwd hebben. Onze eigen specialisatie concentreerde zich (uitzonderingen daargelaten) met name op hydraulische powerpacks, lieren en aanleg van hydraulische systemen en het onderhoud daarvan. Nu wat verder in de tijd is de machinebouw, hydraulisch en elektrisch, terug in het bedrijf en zijn ook de specialistische takken die vroeger in de toeleveringsketen zaten onderdeel geworden van het bedrijf. De schaal waarop het nu plaatsvind is tien keer groter geworden om dit passend bij de wensen van de klanten op een professionele manier waar te maken.
In zekere zin is er een cyclus doorlopen en de volgende zou zomaar een nog grotere kunnen zijn.

"Door de vele disciplines die er nu zijn te combineren kunnen we het verschil maken voor onze klanten."

Een bedrijf dat succesvol is en wil blijven moet de juiste uitdagingen koppelen aan de mensen. Samenwerking, kennis overdracht en intrinsieke motivatie om ‘mooie’ dingen te maken zijn hiervoor noodzakelijk. Met de groei van het bedrijf zijn niet meer alleen de producten, maar ook de mensen in de faciliterende delen van de organisatie een onmisbaar bedrijfsonderdeel geworden.
Samen de uitstraling hebben en de gedrevenheid voelen om het ‘gewoon beter’ te doen heeft het bedrijf gemaakt tot wat het nu is.

Door de vele disciplines die er nu zijn te combineren kunnen we het verschil maken voor onze klanten. In de toekomst liggen er steeds meer uitdagingen die we mogen omarmen om de wereld iets beter te maken.”