HydrauPack

  • HP1500E
    De HydrauPack is een hydraulische powerpack die in verschillende versies beschikbaar is: elektrisch aangedreven, diesel-aangedreven. Bovendien is de HydrauPack verkrijgbaar voor omgevingen waar ATEX Zone I en II geldt. Tevens is er de mogelijkheid om met water/glycol te werken.