Privacy- en cookieverklaring Hydrauvision

Hydrauvision, gevestigd aan Buys Ballotstraat 14 te Schoondijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Via onze website www.hydrauvision.com verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hydrauvision verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat hier hoofdzakelijk om gegevens van zakelijke aard. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking
Hydrauvision verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • De afhandeling van uw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (zie het kopje ‘nieuwsbrief’)

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Nieuwsbrief
Wij bieden vier keer per jaar een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan ons vakgebied, onze projecten en organisatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Vertrouwelijkheid
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies die anonieme data verzamelen).

In- en uitschakelen van cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hydrauvision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hydrauvision.com. Wij zullen naar aanleiding van uw verzoek contact met u opnemen.

Beveiliging
Hydrauvision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens hebben, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hydrauvision.com.  

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om dit aan te geven bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.